Polaris  SCREW TOP #10 X 3/4 SS SHEET METAL  6-302-00.

Polaris - SCREW, TOP, #10 X 3/4 SS SHEET METAL - 6-302-00.

How to get it
Standard Shipping - Ship To Home.
#10 X 3/4 SS Sheet Metal Screws are compatible with the Super Turtle, Turbo Turtle, Vac-Sweep 165, Vac-Sweep 65 Pool Cleaners.
SKU #: 60711
  • #10 X 3/4 SS SHEET METAL - 6-302-00
  • Works with the Polaris 65 Turbo Turtle
In Stock